Betaling

 

Dr. Ilse Van Loy is geconventioneerd. Dit betekent dat zij werkt volgens de RIZIV tarieven. Deze tarieven worden jaarlijks aangepast.

Frederik Mets is geconventioneerd en kan hierdoor een aanbod doen van ‘Gespecialiseerde Psychologische Zorg (GPZ).


Indien u in aanmerking komt voor Gespecialiseerde Psychologische Zorg kan u maximaal 20 sessies per jaar krijgen aan een verlaagd tarief.


De kostprijs is 11 euro per consultatie. Indien u verhoogde tegemoetkoming krijgt, bedraagt dit 4 euro. De eerste sessie is gratis.

Voor een diagnostische evaluatie betaal je €220.06.

Van dit bedrag zal je €8,68 zelf moeten betalen, de overige €211,38 zal terug betaald worden door de mutualiteit. Bij de eerste raadpleging is het belangrijk dat je een VERWIJSBRIEF VAN EEN ARTS (je huisarts of je kinderarts) alsook de IDENTITEITSKAART VAN HET KIND/DE JONGERE meeneemt.

 

Een gesprek of een sessie bij één van onze therapeuten kost €60.

Kinderpsychologen en therapeuten hebben geen overeenkomst met het RIZIV. Dit betekent dat een ziekenfonds deze kosten niet kan terugbetalen via de gewone ziekteverzekering. De meeste ziekenfondsen hebben daarom een apart systeem voor de terugbetaling van kindertherapeuten. Elk ziekenfonds beslist zelf welke kindertherapeuten volgens hen in aanmerking komen voor terugbetaling, hoeveel er per sessie terugbetaald wordt en hoeveel sessies kunnen plaatsvinden aan terugbetalingstarief. Je kan deze informatie opvragen bij uw ziekenfonds. 

 

Wanneer tijdens een therapeutische begeleiding de noodzaak aan bijkomende onderzoeken geleidelijk zou groeien, zal de aard en de prijs van deze onderzoeken steeds uitgebreid met jullie besproken worden.

 

Gelieve er rekening mee te houden dat elke sessie meteen na afloop betaald dient te worden.

Je kan cash of mobiel betalen.

 

Lukt het jou niet om aanwezig te zijn op een afspraak?

Dat kan gebeuren. Wij vragen je minstens 24u op voorhand te verwittigen wanneer je er niet geraakt. 

Indien je niet tijdig verwittigt, zal de therapeut of kinder- en jeugdpsychiater een forfaitair bedrag van €30 aanrekenen.

icon_huis8-01.png
Soesa
Groepstherapie